Til hovedinnhold

Kombinerte sansetap hos voksne

Oppfølging og tilrettelegging


Funksjonsevnen vil ofte være påvirket av:

  • graden av syns- og hørseltap
  • tidspunktet for når sansetapene oppsto
  • samspillet mellom forhold i omgivelsene og individuelle personlige forhold.
  • tilgangen til råd, støtte, oppfølging og koordinering
  • praktisk og emosjonell støtte
  • tilgang til informasjon fra omgivelsene
  • tilpasning av det offentlige rom
  • tilgang til tolk, ledsager og transporttjeneste når man trenger det
  • omgivelsenes forståelse av kompleksiteten i funksjonsnedsettelsen

Voksne som får et kombinert syns- og hørselstap må ofte lære seg mange funksjoner på nytt. Dette kan dreie seg om å lære nye kommunikasjonsformer, nye lese- og skrivemåter, nye måter å orientere seg på, eller andre måter å gjøre dagligdagse aktiviteter på.

De som får et syns- og hørselstap under utdanning eller i yrkesaktiv alder, trenger oppfølging for å kunne gjennomføre utdanning eller beholde tilknytningen til arbeidslivet.

Tidlig veiledning og oppfølging av den syns- og hørselshemmede selv og de rundt er avgjørende for å lykkes med rehabilitering, livsomstilling og opplæring.

Side 3 av 6

Ressurs/les om

TAKOM er en nettressurs på Padlet som du kan bruke for å tilrettelegge for kommunikasjon i taktil modalitet. Den inneholder videoer som viser taktile og visuelle tegn.