Diagnoser og tilstander – kombinerte sansetap | www.statped.no

Om kombinerte sansetap og døvblindhet

Diagnoser og tilstander – kombinerte sansetap

Det er mange årsaker til at et barn blir født med en kombinasjon av syns- og hørselsnedsettelse, eller at det kombinerte sansetapet viser seg etter noen år.

Nedsatt syn og hørsel kan være de eneste funksjonsnedsettelsene hos barnet eller de kan være en del av en sammensatt funksjonshemning. Andre barn kan ha vært igjennom tester på syn og hørsel som viser normale funn, men klarer ikke å nyttiggjøre seg den informasjonen de får via disse to sansene.

Her finner du en oversikt med informasjon om vanlige og mindre kjente diagnoser, sykdommer, tilstander og skader som kan medføre både syns- og hørselsnedsettelser og døvblindhet. 

Side 18 av 45

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!