Asfyksi | www.statped.no

Om kombinerte sansetap og døvblindhet

Asfyksi

Asfyksi (asphyxia) innebærer langvarig lav surstofftilførsel under fødselen. Et barn som har asfyksi vil ha nedsatt eller fraværende åndedrett, puls og reflekser. Barn tåler vanligvis godt en kortvarig surstoffmangel. Det er først når surstoffmangelen varer 10-20 minutter eller mer, at det kan oppstå skader.

Når barnet kvikner til raskt etter fødselen, selv om asfyksien i og for seg kan ha vært alvorlig, regner man med at det ikke er noen økt fare for at barnet skal ha fått noen skade. Hvis barnet i de første dagene viser hjerneskadesymptomer (kramper, nedsatt bevissthet og liknende) er det en risiko for at barnet har fått nevrologiske skader etter asfyksien. Disse barna blir fulgt opp videre i helsevesenet.

Hvis barnet senere trenger spesifikk oppfølging i barnehage og skole, er det Pedagogisk-Psykologisk-Tjeneste (PPT) i kommunen som skal bistå med dette.

Side 20 av 45

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!