Føtalt alkohol spekter forstyrrelse – Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) | www.statped.no

Om kombinerte sansetap og døvblindhet

Føtalt alkohol spekter forstyrrelse – Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD)

Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) er en internasjonal samlebetegnelse på et bredt spekter av skader på fosteret som er forårsaket av at mor har brukt alkohol i svangerskapet. På norsk brukes betegnelsen føtal alkohol spektrum forstyrrelser eller føtalt alkoholsyndrom (FAS).

Det er rapportert om både syns- og hørselsproblematikk hos mennesker med FASD. Innen syn dreier det seg om skjeling og umoden synsnerve. Når det gjelder hørsel kan det være sensorinevrale og intermitterende mekaniske hørselstap

Side 25 av 45

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!