Til hovedinnhold

Om kombinerte sansetap og døvblindhet

Hjernehinnebetennelse (meningitt)

Meningitt er en infeksjon som angriper hinnene rundt hjernen, samt ryggmargen. Risikoen for senskader er størst for små barn og for barn som fødes for tidlig.

De viktigste senkomplikasjonene er øyemuskelpareser, hydrocephalus, synssvekkelse, nevrogent hørselstap, nedsatt konsentrasjonsevne og søvnvansker. Sjeldne komplikasjoner er epilepsi, diffus kortikal skade og cerebral parese.

Omtrent halvparten av premature og barn som overlever akutt hjernehinnebetennelse, får nevrologiske skader. Disse kan være diffuse og kan lett overses. Barnet bør derfor kontrolleres med regelmessige mellomrom i 1 – 2 år etter gjennomgått sykdom.

Side 28 av 45