Til hovedinnhold

Om kombinerte sansetap og døvblindhet

Aktiv deltagelse

For at personer med ervervet døvblindhet skal få muligheten til å være aktive deltagere i opplæring, utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv legges det spesielt vekt på disse områdene:

• Kommunikasjon og språk
• Mobilitet (evne til å orientere seg og ta seg frem fra et sted til et annet)
• Tilrettelegging for at den enkelte skal kunne få tilgang til informasjon fra omgivelsene

På alle disse områdene vil det være behov for spesielle tilpasninger, hjelpemidler og tjenester.

De fleste personer med ervervet døvblindhet har vært i et tale- eller tegnspråklig miljø før et kombinert sansetap utviklet seg. For mange er det mulig å beholde den opprinnelige kommunikasjonsformen, med tilpasning og tilrettelegging. For andre blir det nødvendig å lære seg en ny kommunikasjonsform, som eksempelvis taktil kommunikasjon.

Side 15 av 45