Til hovedinnhold

Om kombinerte sansetap og døvblindhet

Mulighet for orientering og fri bevegelse

Det kombinerte sansetapet påvirker en persons muligheter til å bevege seg fritt, og komme seg trygt fra et sted til et annet. Vi bruker begrepet mobilitet om disse funksjonene. Nedsatt hørsel vil påvirke muligheten til å kompensere for synstapet. Retningshørsel kan være redusert og det kan føre til nye utfordringer og usikkerhet. Det er da viktig at et høreapparat er godt tilpasset.

Målet er at forflytningen skal foregå på en mest mulig selvstendig, effektiv og trygg måte.

Når synet og hørsel er nedsatt, kan orienteringen og forflytningen skje ved hjelp av:

  • mobilitets- og orienteringsteknikker
  • mobilitetshjelpemidler
  • fysisk tilrettelegging av omgivelsene
  • en ledsager – som også kan beskrive omgivelsene

Mobilitetsopplæring kan bidra til større selvstendighet og trygghet ved forflytning.

Side 9 av 45