Til hovedinnhold

Om kombinerte sansetap og døvblindhet

Utredning av døvblindhet

Mange barn blir i dag utredet for døvblindhet når de er små eller i tidlig skolealder. Men vi kjenner også til personer som ikke har blitt utredet for medfødt døvblindhet før de har blitt voksne.

Når det er mistanke om nedsatt syn og hørsel bør dette utredes av spesialister på området og av fagpersoner som har kompetanse på kombinerte sansetap.

I Norge er det Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet (NTT), som står for den endelige konklusjonen om personen skal identifiseres med døvblindhet. Dette skjer etter at personen er utredet ved ett av sentrene i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, som er en del av spesialisttjenesten i Norge.

Både personer som selv har sansetap, deres nærpersoner og faginstanser kan henvende seg til alle de ulike enheter/regionsentre i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde for utredning av døvblindhet.

Les mer om utredning av døvblindhet.

Kartlegging

En god kartlegging av barnets syns- og hørselsfunksjon er viktig for at vi skal kunne skape gode miljøbetingelser for læring, utvikling og livskvalitet. En slik kartlegging kan gi oss informasjon som blir viktig i tilretteleggingen av pedagogisk tilnærming, det fysiske miljøet og hjelpemidler.

I tillegg vil en utredning fortelle noe om hvordan vi kan forstå barnets uttrykk og atferd, og hvordan vi kan tilrettelegge for samspill og kommunikasjon slik at det ikke oppstår misforståelser.

Les mer om hvordan du oppdager og utreder synsvansker og hørselstap.

Noen barn får i dag satt inn et Cochlea implantat (CI) tidlig og en god og hensiktsmessig opptrening etter lydpåsetting er avhengig av at det tas hensyn til barnets kognitive forutsetninger, grad av sansefunksjonsnedsettelse, tidspunktet for innsetting av CI og omfang, kvalitet og innhold på habiliteringen etter operasjonen.

Les mer om Cochlea implantat.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) har laget noen brosjyer om nedsatt syn og hørsel, de finner du her.

Side 14 av 45

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 

 

 

Regionsenter for døvblinde, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
Region: Troms og Finnmark, Nordland og Svalbard

Signo skole- og kompetansesenter – kompetansetjenester for døvblinde.
Region: Agder, Vestfold og Telemark, deler av Viken

Statped: Avdeling for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, lokasjon Oslo og Bergen Oslo har ansvar for Trøndelag, Innlandet, Oslo og deler av Viken. Bergen har ansvar for Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland

Sentre med landsdekkende oppgaver:

Tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger | statped.no

Nasjonalt ressurssenter for døvblinde - Eikholt

Koordineringsenheten:

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, Koordineringsenheten,Universitetssykehuset i Nord-Norge HF