Til hovedinnhold

Om kombinerte sansetap og døvblindhet

Oppdage sansetapene

Utredning av døvblindhet

Noen barn har et så alvorlig kombinert sansetap at det kan være aktuelt for å utrede for medfødt døvblindhet. Dette skjer oftest når de er små eller i tidlig skolealder. Vi kjenner også til personer som ikke har blitt utredet for medfødt døvblindhet før de har blitt voksne.

Når det er mistanke om nedsatt syn og hørsel bør dette utredes av spesialister på området og av fagpersoner som har kompetanse på kombinerte sansetap.

I Norge er det Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet (NTT), som står for den endelige konklusjonen om personen skal identifiseres. Dette skjer etter at personen er utredet ved ett av sentrene i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Både personer som selv har sansetap, deres nærpersoner og faginstanser kan henvende seg til alle de ulike enheter/regionsentre i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde for utredning av døvblindhet.

Hørsel

Fagavdeling kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet bidrar med en tiltaksrettet utredning over tid. Dette omfatter bruk av syn, hørsel og taktil sans, kommunikasjon, utredning av behov for hjelpemidler og annen støtte i dagliglivet.

Hvis det er nødvendig med en grundig hørselsutredning bør fastlegen henvise barnet til et sykehus som foretar slike undersøkelser. Som oftest skjer dette på en øre-nese-halsavdeling i spesialisthelsetjenesten.

Til tross for at det er innført rutiner med screening av hørsel hos nyfødte, kan det være at små og moderate hørselstap ikke blir oppdaget. Dette kan skyldes feilmarginer ved selve måleinstrumentet eller andre forhold som gjør at responsene ikke kan tolkes med sikkerhet.

En egenskap ved lyd/hørsel er at den «virker» over avstand. En av grunnene til at barnets hørselsnedsettelse ikke oppdages tidlig, kan også være at små barn er i fysisk nærhet av voksne det meste av tiden. Det kan derfor være at foreldre ikke blir oppmerksomme på at barnet hører dårlig før barnet er blitt noe større.

Tegn på nedsatt hørsel

Tidlig diagnostisering av nedsatt hørsel er viktig for å sikre barnet riktig kommunikasjonskanal og en god språk- og begrepsutvikling.

Vær oppmerksom når barnet:
• Har forsinket språkutvikling
• Har dårlig eller spesiell uttale
• Babler lite
• Ikke reagerer på tiltale
• Spør mye om igjen
• Bruker øynene aktivt/ser på ansiktet ditt når du prater
• Er urolig og/eller ukonsentrert
• Trekker seg tilbake og leker alene
• Ofte er forkjølet
• Våkner mye om natten
• Har dårlig appetitt
• Tidligere har hatt ørebetennelser

Syn

Lege, fastlege og optiker kan henvise til øyelege. Hvis det er behov for en mer omfattende funksjonell utredning av synet, kan barnet henvises til en tverrfaglig synsfunksjonsutredning i Statped med veiledning videre fra en synspedagog.

Tegn på nedsatt syn

Ved følgende symptomer anbefales undersøkelse hos øyelege:
• Manglende blikkontakt
• Uvanlig hodestilling
• Holder objekter nært øynene
• Følger ikke objekter eller personer med blikket
• Liker å se på objekter som lyser
• Ser ut til å være lysømfintlig
• Blir lett blendet av lys

Side 6 av 45