Til hovedinnhold

Om kombinerte sansetap og døvblindhet

Tjenester fra Statped

Med bakgrunn i resultater fra observasjoner, utprøvende pedagogiske tiltak og utredninger, gir Statped veiledning om pedagogiske tiltak og om tilrettelegging i hjem, barnehage og skole.

Syns- og hørselsfunksjon blir gjerne utredet på øyeavdelinger og øre-nese-hals avdelinger på sykehus. I tillegg gjøres det funksjonelle utredninger i Statped, der en ser på hvordan det kombinerte sansetapet påvirker tilgangen til læring og utvikling. '

Slike funksjonelle utredninger kan skje i barnehage, skole eller hjem. Andre ganger skjer utredningen i et av Statpeds lokaler, eller den starter på hjemstedet og blir fullført hos Statped. Tverrfaglig synsfunksjonsutredning er del av en slik utredning.

Side 45 av 45

Søk om individtjenester | statped.no 

Individtjenester er rettet mot barn, elever og laget rundt dem. 

Søknad fra voksne med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet | statped.no

Brukere som ikke er i opplæringspliktig alder, kan få individtjenester fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

 

 

Statped er en del av, og samarbeider også med Nasjonal Kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB)