Til hovedinnhold

Støtte og hjelp

Støtte og hjelp for personer med kombinert sansetap/døvblindhet

Hverdagen for personer som har et kombinert sansetap kan by på utfordringer i hverdagen, som personen selv, nærpersonene og nettverket ønsker å finne løsninger på. For fagpersonene rundt familien kan det være første gangen de arbeider med noen som har nedsatt syn og/eller hørsel. Mange spørsmål trenger svar. Men hvor skal man henvende seg for å få støtte og hjelp?