Til hovedinnhold

Støtte og hjelp

Grunnskoletilbud

Skoletilbud for elever med synshemning

Det finnes ingen særskilte skoletilbud for elever med synshemning.

Elever som er sterkt svaksynte eller blinde i grunnskolen og den videregående skolen har rett til nødvendig opplæring i punktskrift, opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler og opplæring i å ta seg frem på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet (mobilitet). Denne retten er i tillegg til den ordinære timerammen i fag- og timefordelingen og gjelder dersom vilkårene oppfylles, slik det framgår av §§ 2-14 og 3-10 i opplæringsloven.

Statped tilbyr veiledning og kurs.

Grunnskoletilbud for elever med hørselshemning

De aller fleste elever med hørselsnedsettelse går på sin lokale grunnskole sammen med hørende medelever. Statped bistår skolene med blant annet veiledning og kurstilbud for lærere.

Det finnes imidlertid ulike tilbud som er tilrettelagt for elever som får opplæring i og på tegnspråk (Opplæringsloven § 2-6 eller § 3-9).

Tilbud i kommunal regi

Flere kommuner har bygd opp egne opplæringstilbud til elever i grunnskolen med hørselsnedsettelse.

De største kommunale heltids grunnskoletilbudene (eller tilnærmet heltid) finnes i Bergen, Fredrikstad, Oslo, Porsgrunn, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Tønsberg.

Statped tilbyr veiledning og kurs.

Tilbud i statlig regi – deltid

Det tilbys deltidsopplæring i regi av Statped til elever med hørselshemning. Tilbudet er først og fremst tilrettelagt for elever som får opplæring i og på tegnspråk etter § 2-6 eller har nytte av norsk med tegnstøtte. Elevene kan få deltidsopplæring på et av sentrene i Statped. Ofte kombineres deltidsoppholdene med tegnspråkopplæring for foreldrene («Se mitt språk»).

Det tilbys også fjernundervisning i tegnspråk som en integrert del av deltidsopplæringen.

Videregående opplæring

Videregående opplæring for elever med hørselshemning

Diamanten skole for elever med døvblindhet

Diamanten skole for elever med døvblindhet (tidligere Skådalen skole for døvblindfødte) i regi av Statped er en grunnskole og videregående skole for elever med medfødt døvblindhet. Skolen har skolefritidsordning som følger skoletidsplanen. Les mer om Diamanten skole for elever med døvblindhet | www.statped.no

Skoletilbud for elever med tilleggsvansker og/eller døvblindhet

Elever med hørselsnedsettelse og tilleggsvansker og/eller kombinerte syns- og hørselstap/døvblindhet, får ofte sin opplæring i hjemkommunen.

Signo grunn- og videregående skole

Signo grunn- og videregående skole er landets eneste friskole for døvblinde. Elevene blir sikret opplæring på hel- og deltid sammen med andre elever som har samme språk som dem. Les mer om Signo skole- og kompetansesenter.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste

Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet for god utvikling.

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Tilbudene fra Statped omfatter veiledning og kurs både på individ og systemnivå.

Side 6 av 12

På Utdanningsdirektoratets sider kan du lese mer om rettighetene til sterkt svaksynte og blinde elever (rundskriv Udir-9-2012).

 

Statped tilbyr veiledning og kurs: Kurs | www.statped.no