Til hovedinnhold

Støtte og hjelp

Tolketjenesten i NAV - hørselshemmede og døvblinde

En tolk fungerer som et bindeledd mellom hørende og hørselshemmede eller hørende og døvblindefor å lette kommunikasjonen og formidle budskapene som samtalepartnerne har til hverandre.

Tolke- og ledsagerhjelp for personer med kombinerte syns- og hørselstap / døvblindhet har i tillegg en ledsagerrolle. De gir informasjon om omgivelsene og beskriver situasjonen man befinner seg i. Ledsaging brukes ved forflytning fra ett sted til et annet innen tolkeoppdraget.

Både personer som er tunghørte, døve eller døvblinde kan ha behov for tolketjeneste i mange sammenhenger, så som møter, legebesøk, skole- og arbeidssammenheng, fritidsaktiviteter eller sosiale sammenkomster.

Side 10 av 12

Tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral dekker tolkeoppdrag for døve, døvblinde og hørselshemmede. For å få innvilget tolk må det først søkes om dette og vedtak må fattes.

 

Når søknaden er innvilget, kan man bestille tolk fra Tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral til konkrete oppdrag. Alle kan ta initiativ til å skaffe tolk, både den hørende og personen som er hørselshemmet eller døvblind. Tolketjenesten i NAV finnes for hvert fylke. Her finner du fylkesoversikt over Tolketjenesten i NAV.