Til hovedinnhold

Tilrettelegging i barnehagen for barn med kombinerte sansetap

Tilrettelegging i barnehagen

Barn med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet skal kunne delta i barnehagehverdagen på lik linje med andre barn. God planlegging og tilrettelegging, med utgangspunkt i kunnskap og kompetanse som fremmer læring og utvikling bidrar til et inkluderende læringsmiljø.

Side 2 av 15