Til hovedinnhold

Tilrettelegging i barnehagen for barn med kombinerte sansetap

Hvor kan man få hjelp?

Før barnet skal begynne i barnehage, kan det være nyttig å ha med seg en fagperson som har kunnskap og kompetanse om kombinerte syns- og hørselsvansker eller døvblindhet. En som har erfaring og kunnskap om sansetapene og konsekvensene av disse vil være en god hjelp når barnehage skal velges, eller når det er gjort et valg om barnehage.

Dersom kommunens egen pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjeneste) ikke har slik kompetanse, kan kommunen søke veiledning fra Statped.

Side 4 av 15

Søknadskjema

Kommuneansatte kan søke veiledning hos Statped

Søknad fra pedagogisk-psykologisk tjeneste | statped.no