Til hovedinnhold

Tilrettelegging i barnehagen for barn med kombinerte sansetap

Nytt miljø

Overgangen fra et trygt og oversiktlig hjemmemiljø til et barnehagetilbud med mange andre barn, går for de aller fleste barn veldig bra. Det er viktig at barnehagen er oppmerksom på barnets kombinerte syns- og hørselsvansker, og at de som arbeider der får tilstrekkelig veiledning fra fagfolk med kompetanse og kunnskap på området.

Overgangen må planlegges i god tid. Forberedelser til overgangen fra barnehage til skole bør også starte så tidlig som mulig.

Mange foreldre føler seg usikre før barnet deres skal begynne i barnehagen, og ulike spørsmål dukker opp:

  • Hvordan skal barnet klare seg i barnehagen?
  • Hvordan kommer barnet til å bli ivaretatt?
  • Hvilken kompetanse har barnehagepersonalet når det gjelder kombinert syns- og hørselsnedsettelse?

Før barnehagestart bør det kartlegges om barnet har behov for:

  • tilrettelagt lydmiljø
  • fysisk tilrettelegging og hjelpemidler
  • fargemarkeringer i miljøet ute og inne
  • gode lys- og blendingsforhold

Side 3 av 15

Veilederen Spesialpedagogisk hjelp

Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen.

Veilederen Spesialpedagogisk hjelp (udir.no)