Til hovedinnhold

Tilrettelegging i barnehagen for barn med kombinerte sansetap

Tilrettelegge for et godt lydmiljø

Lydmiljøet påvirker mulighetene for å kommunisere uanstrengt. Det er særlig to forhold som påvirker lytteforholdene:

 • etterklangstid
 • støy

Etterklangstiden sier noe om hvor lang tid det tar før en lyd blir borte i rommet.
Støy oppleves annerledes ved hørselstap enn ved normal hørsel. Vi omgir oss til enhver tid med lyder, gjerne uten at vi tenker på det: stoler og bord som trekkes mot gulvet, jakker og andre klær i bevegelse, hosting og harking, kulepenner, tasting på mobiltelefon. Alt dette skaper lyd og gjør det vanskelig å skille ut stemmen man vil høre. Det kan lett oppstå feiltolkinger og misforståelser, og et barn kan bli oppfattet som ukonsentrert når det «melder seg ut» fordi det ikke oppfatter det som blir sagt i omgivelsene.

Barnehagen må være spesielt oppmerksom på:

 • bakgrunnsstøy (ventilatorer, vaskemaskiner som går, støy fra leker)
 • blending og motlys
 • belysningsstyrke
 • etterklangstid
 • lys på tavler
 • barnets plassering i forhold til vinduer, nærperson og resten av gruppen
 • gode lysforhold
 • plassering av barnet slik at han/hun ikke har motlys (det er vanskelig å avlese ansikter i motlys)
 • plassering av barnet slik at barnet ser ansiktene til de andre. Det er lettere å oppfatte tale når en ser ansiktet samtidig
 • visuell støy (bevegelser eller gjenstander som tar oppmerksomhet, rot eller andre forstyrrende synsinntrykk)

Side 8 av 15