Til hovedinnhold

Tilrettelegging i barnehagen for barn med kombinerte sansetap

Tilrettelegging for kommunikasjon

For å kunne være en god samtalepartner for barnet er det noen tips for tilrettelegging som kan fremme samspillet eller kommunikasjonen.

Husk å

  • gjøre barnet oppmerksom på at du er der ved å si navnet ditt tydelig og forsiktig berøre barnet på skulderen. Du kan markere navnet ditt rytmisk i berøringen.
  • vente med å snakke til du har barnets oppmerksomhet og er nær barnet. Dette gjelder både tale- og tegnspråklig kommunikasjon
  • snakke en om gangen
  • vær tydelig i innholdet i det du sier ved bruk av, tydelig kroppsspråk, rytmisk berøring, dramatisering og naturlige tegn
  • sørge for at barnet ikke blir blendet av motlys. Den som snakker med barnet, bør la lyset falle på sitt ansikt – det gjør det lettere for barnet å både munnavlese og lese mimikk
  • redusere visuell og lydmessig støy som forstyrrer kommunikasjonen
  • bruke det tekniske utstyret konsekvent
  • sørge for at alle barn bruker det tekniske utstyret

Tolking og barn

Side 11 av 15

Ressurs

VivaEngage-2 (1).jpeg

Mye av seende barns utvikling og læring skjer gjennom visuell imitasjon/modellæring i samspill.  Barn med medfødt døvblindhet går glipp av dette og må få muligheter til å lære ved direkte, fysisk avlesning av kroppsholdning, bevegelser og gester hos andre - både blinde og seende.