Til hovedinnhold

Tilrettelegging i barnehagen for barn med kombinerte sansetap

Tiltak for å redusere bakgrunnsstøy

Bakgrunnsstøy kan medføre at et barn med både nedsatt syn og hørsel får reduserte muligheter til å oppfatte tale eller viktige omverdenslyder. Det kan også forstyrre oppmerksomheten til et barn som bruker energi på å oppfatte synsinntrykk.

Vi anbefaler at det legges vekt på å:

  • lydregulere rom (gardiner, tepper og møbler kan dempe etterklang)
  • slå av radioen/TV-en/musikk/støyende maskiner i bakgrunnen
  • lukke dører til rom med støyende maskiner (vaskemaskin, oppvaskmaskin og kaffetrakter)
  • lukke vinduer dersom det er støy utenfor, for eksempel trafikk, veiarbeid osv
  • legge ensfargete matter eller voksduk (gjerne med underlag) på bordet til både lek og måltid
  • bruke ensfarget teppe eller matte til for eksempel klosse- og toglek på gulvet
  • sette filtknotter, tennisballer eller liknende under stolben, bord osv
  • legge allergivennlige, ensfargete teppefliser på gulvene
  • velge lekemateriale som ikke avgir så mye støy
  • polstre bunnen av lekekasser eller benytt lekekasser av materiale som demper støy

Side 9 av 15

Les mer

Hvordan tilpasse hørselstekniske hjelpemidler | statped.no

Krav til lyd- og lysforhold i helsedirektoratets veileder om miljørettet helsevern i barnehager og skoler: Helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger - Helsedirektoratet