Til hovedinnhold

Tilrettelegging i skole for barn med kombinerte sansetap

Mobilitet

Det kombinerte sansetapet påvirker elevens muligheter til å bevege seg fritt, og komme seg trygt fra et sted til et annet. Vi bruker begrepet mobilitet om disse funksjonene. Nedsatt hørsel vil påvirke muligheten til å kompensere for et synstap og omvendt. Retningshørsel kan være redusert og det kan føre til nye utfordringer og usikkerhet. Mobilitetsopplæring må derfor tilpasses hvert enkelt barn. Det må blant annet tas hensyn til barnets forutsetninger, behov, alder og syns- og hørselsfunksjon.

Målet er at forflytningen skal skje på en mest mulig selvstendig, effektiv og sikker måte i både kjente og ukjente omgivelser, med eller uten bruk av hjelpemidler. Selvstendighet betyr ikke nødvendigvis her å skulle forflytte seg helt alene, men med så mye egeninnsats som eleven klarer ut fra sine forutsetninger.

For et barn i skolealder kan mobilitetsopplæring handle om å lære å gå til og fra skolen, eller til en venn i nabolaget. Barnet blir selvstendig, deltagende og uavhengig når det kan slå følge med klassekamerater til skolen eller besøke venner på fritiden.

Side 9 av 24

Veilederen gjelder elever som er blinde eller sterkt svaksynte i grunnskolen og i videregående opplæring.

Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler.

imaget5kx.png