Til hovedinnhold

Tilrettelegging i skole for barn med kombinerte sansetap

Tilpasset læringsmiljø

Tilrettelegging og forståelse er viktig for at skolehverdagen til den enkelte skal bli så god som mulig. En skoledag kan være vellykket når:

 • tekniske hjelpemidler fungerer slik de skal
 • eleven møter forståelse for hvor slitsomt det er å måtte konsentrere seg for å få med seg undervisningen
 • lærere og medelever vet hvordan de skal legge til rette for at eleven med kombinerte sansetap kan føle seg inkludert
 • lærere tilpasser tempo i kommunikasjon og formidling til eleven med sansetap
 • undervisningen ikke skifter tema for fort og ofte og skiftene formidles tydelig
 • lærere bruker tydelig kroppsspråk og mimikk
 • lærere tar hensyn til elevens syns- og hørselsfunksjon og tilpasser avstand ved tavleundervisning
 • eleven opplever sammenheng og mening i skoleaktivitetene
 • kommunikasjon blir vektlagt
 • bakgrunnsstøy er redusert
 • belysning er tilrettelagt for svaksynte
 • forflytning går greit
 • ekstrautstyr, som spesialpult og annet utstyr ikke lager hinder for lett omgang med andre elever
 • eleven har fått en plassering i klasserommet som er tilpasset sansetapene. Eleven bør sitte slik at alle ansiktene til medelevene i klassen kan sees og med ryggen til eventuelt sollys som kan komme inn i klasserommet. Hestesko-plassering i klasserommet anbefales.
 • Læremidler er tilgjengelige

Side 12 av 24

Gruppestørrelse er også avgjørende faktorer med tanke på munnavlesning.

Eleven er avhengig av raskt å kunne rette blikket mot den som snakker, for ikke å gå glipp av første del som blir sagt. Eleven går glipp av mye hvis han/hun først må skanne rommet (lete rundt i klasserommet med synet) for å finne den som har ordet.