Til hovedinnhold

Tilrettelegging i skole for barn med kombinerte sansetap

Tilpasset opplæring

Skolen er en viktig arena for alle barn og unge. Barn som er født med nedsatt syn og hørsel har rett på tilpasset undervisning ut fra individuelle forutsetninger. Læreplaner skal følges og tilpasses hver enkelt elev, ut fra individuelle sansemessige, kognitive, motoriske og sosiale forutsetninger.

Prinsippet om tilpasset opplæring er understreket både i opplæringslova og i læreplanverket. Skolehverdagen for barn og unge med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet vil variere fra person til person. Noen går i vanlig skole med seende og hørende elever, med spesielt tilrettelagt undervisningsopplegg som omfatter både klasseromsundervisning, gruppeundervisning og enetimer.

Andre går i skoler for hørselshemmede med vekt på tegnspråk, og noen får sin undervisning i en kommunal eller statlig spesialskole.

Side 5 av 24