Til hovedinnhold

Tilrettelegging i skole for barn med kombinerte sansetap

Taktile planer og symboler

Taktile symboler og planer blir særlig brukt av barn og unge som har en synsnedsettelse, et kombinert sansetap eller døvblindhet. Planene er tredimensjonale og leses ved at barnet berører symbolene på den måten som er hensiktsmessig.

Kombinerte sansetap eller døvblindhet påvirker særlig disse områdene:

 • Sosialt samspill og kommunikasjon.
 • Tilgang til informasjon om omgivelsene og tilgang til lærestoff.
 • Mulighet for å kunne orientere seg og beveg seg fritt og trygt.

Barn og unge med kombinerte sansetap eller døvblindhet strever ofte med å tilegne seg tilstrekkelig informasjon fra omgivelsene. Manglende informasjon kan påvirke muligheten til å ta initiativ, kommunisere og påvirke aktivitetene de deltar i. Barna blir dermed ofte mer avhengige av voksne som informasjonskilder og tilretteleggere enn barn og unge uten syns- og hørselsvansker.

Mangel på struktur, oversikt og forutsigbarhet kan også resultere i atferd som først og fremst er et uttrykk for frustrasjon, og som må oppfattes og tolkes som kommunikative uttrykk. Taktile planer kan redusere frustrasjon og mangel på oversikt, og videre gi barnet mer hensiktsmessige måter å uttrykke seg på.

Taktile symboler og planer må tilpasses det enkelte barn, og her er det viktig å ha kunnskap om barnets:

 • syns- og hørselsfunksjon
 • interesser og behov
 • motoriske forutsetninger
 • symbolforståelse
 • utholdenhet
 • erfaring med bruk av objekter
 • utforskingsbehov
 • bruk av berøringssansen. Bruker barnet fingertupper eller hele håndflaten? Noen barn bruker også føtter som berøringsflate
 • bruk av andre sanser som lukt og smak

Les om sansene.

Taktile symboler har ofte enkle former og forskjellige overflater slik at de er lette å kjenne igjen. Et symbol kan eksempelvis være

 • en gjenstand eller deler av en gjenstand
 • taktile materialer
 • reliefftegninger
 • modeller
 • tekst i punktskrift

Ofte er symbolene festet til en eller annen type bakgrunn eller underlag.

Taktile symboler behøver ikke ligne på det de refererer til, men det er viktig at det er lett å skille de fra hverandre.

Tips

Når dere skal velge taktile symboler kan det være lurt at dere sammen utforsker ulike typer symboler – basert på den kunnskapen dere har om det enkelte barn. Det er lett å tenke at symbolene skal ha en visuell likhet med det de refererer til, men det kan hende at symbolet – når det oppleves taktilt – gir en annen type informasjon enn det vi opplever med synssansen. Kanskje er barnet opptatt av andre egenskaper ved objekter enn de vi som seende vil være opptatt av, - som for eksempel tekstur, temperatur og funksjon? Når dere skal velge et symbol så er det nyttig å bruke tid på å utforske det med bind for øynene. Kanskje oppdager dere andre egenskaper enn det dere gjorde med synet. Kanskje gir ikke symbolet vesentlig taktil informasjon? Bruk også tid på å observere hvilke egenskaper ved et symbol som det kan se ut til at barnet vil feste seg ved, og diskuter dette med kolleger.

Taktile planer kan omfatte en plan for en dag, en aktivitet eller del av en aktivitet. En taktil plan gir informasjon om hvilke aktiviteter som skal foregå og rekkefølgen de kommer i. Den kan også inneholde opplysninger om tidspunkt, hvor aktiviteten skal foregå og hvem barnet skal være sammen med.

Side 22 av 24

Taktile symboler og planer

Veilederen gir informasjon til de som ønsker å bruke taktile symboler og planer i arbeid med barn, unge eller voksne. Last ned veilederen (pdf). 

taktile-planer-og-symbolder-hovedbilde.jpg