Til hovedinnhold

Tilrettelegging i skole for barn med kombinerte sansetap

Tilrettelegge for godt lydmiljø

Vi omgir oss til enhver tid med lyder, gjerne uten at vi tenker på det: stoler og bord som trekkes mot gulvet, jakker og andre klær i bevegelse, hosting og harking, kulepenner, tasting på mobiltelefon. Alt dette skaper lyd og gjør det vanskelig å skille ut stemmen man vil høre. Det kan lett oppstå feiltolkinger og misforståelser, og en elev kan bli oppfattet som ukonsentrert når det «melder seg ut» fordi det ikke oppfatter det som blir sagt i omgivelsene.

Lydmiljøet påvirker mulighetene for å kommunisere uanstrengt. Det er særlig to forhold som påvirker lytteforholdene:

 • etterklangstid
 • støy

Etterklangstiden sier noe om hvor lang tid det tar før en lyd blir borte i rommet.
Støy oppleves annerledes ved hørselstap enn ved normal hørsel.

Lydmiljø og et godt visuelt miljø henger sammen, og skolen må være spesielt oppmerksom på:

 • bakgrunnsstøy (ventilatorer, vaskemaskiner som går, støy fra leker)
 • blending og motlys
 • belysningsstyrke
 • etterklangstid
 • lys på tavler
 • barnets plassering i forhold til vinduer, nærperson og resten av gruppen
 • gode lysforhold
 • plassering av eleven slik at han ikke har motlys (det er vanskelig å avlese ansikter i motlys)
 • plassering av eleven slik at han ser ansiktene til de andre. Det er lettere å oppfatte tale når en ser ansiktet samtidig
 • visuell støy (bevegelser eller gjenstander som tar oppmerksomhet, rot eller andre forstyrrende synsinntrykk)

Lydutjevningsanlegg har lenge blitt brukt i klasserom hvor det er elever med nedsatt hørsel, men man ser også god effekt for elever med andre utfordringer.

Side 16 av 24

Les mer om:

 

Les om erfaringer fra hvordan bruk av appen Voice synth og høysensitiv mikrofon økte medbestemmelse og selvstendighet hos et barn med multifunksjonshemming og medfødt døvblindhet. Økt medbestemmelse ved bruk av lydbasert app(Kunnskapsbanken.no)