Til hovedinnhold

Tilrettelegging i skole for barn med kombinerte sansetap

Barn med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet skal kunne delta i skolehverdagen på lik linje med andre barn. God planlegging og tilrettelegging, med utgangspunkt i kunnskap og kompetanse som fremmer læring og utvikling bidrar til et inkluderende læringsmiljø.

Tilrettelegging i skole

Tilpasset læringsmiljø

Mobilitet og orientering

Pedagogisk tilrettelegging

Tilrettelegging