Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet kan være medfødt eller ervervet. Personer med kombinerte sansetap kan ha både en synsrest og en hørselsrest, og hos noen få ser man total blindhet og døvhet i kombinasjon.

Statped er en samarbeidspartner i arbeidet med å sikre likeverdig opplæring og et inkluderende læringsmiljø for barn, unge og voksne med et kombinert sansetap, og er også en av flere aktører i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB). Denne tjenesten er etablert for å drive oppbygging og spredning av kompetanse knyttet til kartlegging/utredning og støttetiltak til personer med medfødt eller ervervet døvblindhet.

Nesten alt er mulig

– Med tilrettelegging er nesten alt mulig, sier Anna Kunzendorf. Hun er 16 år og går i første klasse på Kristen videregående skole Trøndelag (KVT), som ligger i Trondheim.

Les om Anna her

Kan det være Usher syndrom?

Usher syndrom er den vanligste enkeltårsaken til kombinert syns- og hørselshemning, selv om det ikke rammer så mange. Noen symptomer manifesterer seg allerede i tidlige barneår. Det er viktig å sette i gang forebyggende tiltak tidlig.

Les om Usher syndrom i Staatpedmagasinet

Skal vi være venner?

Denne teksten reflekterer over inkludering og vennskap, utfordringer og erfaringer, når kombinert syns- og hørselstap er en del av virkeligheten for barn og unge i barnehager og skole. – Vi trenger hverandre med hele det mangfoldet som finnes i det å være menneske. Den holdningen er kjernen i inkluderingstanken, skriver Wenche Andersen, rådgiver i Statped.

Les artikklen her

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!