Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

ASK omfatter ethvert kommunikasjonssystem som gjør det mulig for en person uten forståelig tale, å uttrykke seg. Tilrettelegging av ASK innebærer å ta hensyns til syns- og hørselsvansker, motoriske ferdigheter, kognitiv kapasitet, interesser og personlighet, slik at mulighetene for kommunikasjon blir så bra som mulig.

Kommunikasjonsformer

Kommunikasjonsformene i ASK er mange, og kommunikasjon kan involvere flere former på en gang:

  • gester (taktile og visuelle)
  • tegnspråk (taktilt og visuelt)
  • norsk med tegnstøtte
  • haptiske signaler
  • gjenstander
  • tegninger
  • fotografier
  • grafiske symboler
  • ordbilder
  • digitale kommunikasjonshjelpemidler som eksempelvis Sarepta.

Les mer om alternativ og supplerende kommunikasjon(ASK).