Døvblindhet

Noen personer med døvblindhet er helt døve og blinde, andre har både syns- og hørselsrester.

Statped har et nært samarbeid med helsesektoren og er en del av en Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nordisk definisjon av døvblindhet

«Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming.»

Vi skiller gjerne mellom to grupper av døvblinde, selv om gruppene hver for seg er lite homogene:

Medfødt døvblindhet

Når det kombinerte sansetapet er medfødt eller har oppstått før kommunikasjon og språk vanligvis er etablert hos barn. 

Ervervet døvblindhet

Når det kombinerte sansetapet er oppstått etter språklig utvikling.