Hva er kombinerte sansetap og døvblindhet  ?

Personer med kombinerte sansetap kan ha både en synsrest og en hørselsrest og noen få er helt døvblinde.
Personer som har nedsatt syn er spesialt avhengig av hørselen. En person med nedsatt hørsel vil på samme måte være avhengig av synssansen. Når både syn og hørsel er nedsatt kan dette redusere mulighetene for å utnytte den enkelte sans

Diagnoser og tilstander

Kombinert syns- og hørselstap kan være medfødt eller oppstå senere i livet. Noen sykdommer og syndromer er slik at syns- og hørselstapet inngår som kjente symptomer. Sansetapet kan også være en del av et større sammensatt bilde uten at det er satt en spesifikk diagnose.
De vanligste årsakene er:
  • syndromer
  • hjernehinnebetennelse
  • cytomegalovirus
  • fødselsrelaterte tilstander
  • prematuritet (for tidlig fødsel)

«Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming.»

Nordisk definisjon av døvblindhet

"Døvblindhet begrenser i varierende grad en persons aktiviteter og hindrer full deltakelse i samfunnet. Den influerer på sosialt liv, kommunikasjon, tilgang til informasjon, orientering i omgivelsene og muligheten for å bevege seg trygt og fritt omkring. Taktilsansen blir særlig viktig ved forsøk på å kompensere for den kombinerte syns- og hørselshemmingen."

Statped er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.