Kombinerte syns- og hørselstap i barnehagen

Barn med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet under opplæringspliktig alder har spesielle behov som gjør at de har rett på prioritet ved opptak i barnehager, jfr. Lov om barnehager §13. Mange barn vil ha behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage, og Statped tilbyr rådgivning og kurs til barnehage og foreldre