Kombinerte sansetap i skolen

Barn og unge med medfødte eller ervervede kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet kan møte mange utfordringer i skolen. Mange av disse utfordringene kan avhjelpes med god fysisk og pedagogisk tilrettelegging ut fra den enkeltes forutsetninger. 

Tilrettelegging av skolehverdagen

Lese-TV og lupe som forstørrer teksten i læreboka, skjerm som viser skriften på tavla og PC som hun skriver på selv. Lyd og ulyd rett i øret. Skolehverdagen skal legges til rette ut fra hennes nedsatte syn og hørsel. Anna vil ha med seg alt.

Les om tilrettelegging i klasserommet i StatpedMagasinet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!