Kombinerte sansetap og universell utforming

Universell utforming av miljøet rundt barn, unge og voksne med syns- og hørselsvansker eller døvblindhet søker å oppnå like muligheter til samfunnsdeltagelse og motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Universell utforming har hele befolkningen som målgruppe, uavhengig av alder og funksjonsevne. Alle skal kunne delta på samfunnets ulike arenaer enten det gjelder utdanning, arbeidsliv, kulturtilbud eller å ta seg frem i det offentlige uterom.

Opplæringslovens kapittel 9a handler om elevenes skolemiljø. I § 9a heter det at: «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring 

Eksempler på fysisk tilrettelegging som gjør inne- og uteområder godt tilgjengelige for syns- og hørselshemmede og dermed brukervennlige for alle:

 • logiske planløsninger i bygningsmassen
 • gode akustiske forhold og reduksjon av støykilder og støynivå
 • ryddig visuell bakgrunn der det skal foregå undervisning
 • tilstrekkelig belysning som ikke blender
 • sammenhengende rekkverk, kantmarkeringer og ledelinjer
 • taktile og visuelle oppmerksomhetsfelt for å varsle endringer i miljøet som for eksempel ved kryss, trapper, ramper, inngangsdører
 • søyler og rekkverk som har kontrastfarger i forhold til omgivelsene
 • glassdører og andre glasspartier utstyres med markører, farget tape eller lignende
 • betjeningspanel i heis merkes med punktskrift eller relieff
 • unngå gjenstander som innebærer kollisjonsfare og hindrer fremkommelighet
 • informasjonsskilt som er godt belyst, har tilstrekkelig skriftstørrelse og gode kontraster
  • har skrift i relieff eller punktskrift (Braille)
  • har symboler som er enkle og tydelige

Et godt tilrettelagt miljø gjør at barn, unge og voksne med kombinerte sansetap eller døvblindhet

 • får bedre oversikt
 • kan bevege seg tryggere og sikrere
 • blir mer selvstendig
 • blir mer uavhengig
 • slipper å bruke krefter på å skaffe seg oversikt
 • får mer energi til å delta aktivt i lek og i det sosiale miljøet

Likestillings- og diskrimineringsloven omhandler også plikt til universell utforming.

Loven har som formål å:

 • fremme likestilling og likeverd
 • sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltagelse for alle, uavhengig av funksjonsevne
 • hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!