Kombinerte syns – og hørselstap eller døvblindhet og fysisk tilrettelegging i skolen

God fysisk tilrettelegging rundt undervisningen kan være avgjørende for elevens læringsutbytte. Enten eleven har èn – til – èn undervisning eller får opplæring i klasserom eller grupperom er det viktig å ta hensyn til det kombinerte sansetapet.

Gode lys- og lytteforhold, orden og struktur er viktig for elever med kombinerte sansetap.

Tilrettelegging av lydforhold

Et godt lyd- og lyttemiljø kan skapes ved å:

 • redusere bakgrunnstøy fra ventilasjonsanlegg 
 • eliminere etterklang i klasserom
 • Sørge for støydempende tiltak som bruk av gummiknotter, tennisballer eller liknende under bord- og stolbein, og myke overflater på bord og tepper.
 • foreta lydmålinger i god tid før barnet begynner i skolen
 • Sørge for hørselsteknisk utstyr med mikrofoner, teleslynge og/eller bruk av FM-anlegg/digital lydoverføring.
 • Bruke lydutjevningsanlegg i klasse- og grupperom. Lydutjevningsutstyr med mikrofoner kan være særlig aktuelt der eleven ikke kan eller ikke ønsker å bruke høreapparat.

Tilrettelegging av lysforhold og det fysiske miljøet

Et godt miljø for blinde og svaksynte elever kan skapes ved å:

 • sørge for god allmennbelysning som kan reguleres
 • Gi punktbelysning der det foregår aktiviteter som krever at eleven skal se detaljer.
 • unngå blending fra sollys, vinduer, lyskilder og skinn fra blanke flater
 • Bruke farger og kontraster i miljøet for å lette orientering ute og inne.
 • markere glass i glassdører, og nederste og øverste trinn i en trapp
 • Sørge for at dører er helt åpne eller lukket og at gulvet er ryddig
 • Elevens plassering i klasserommet og organisering av samtaler i gruppen gir også muligheter for et godt læringsutbytte:
 • eleven må sitte med ryggen til vinduene for å unngå blending
 • sett pultene i en hestesko eller halvsirkel
 • God belysning på og riktig avstand til læreren for å kunne se læreren, eventuelt munnavlese og/eller avlese tegnspråk.
 • læreren bør stå mest mulig i ro
 • Eleven må få vite hvem som får ordet i samtalen og få tid til å feste blikket på den som skal si noe, før vedkommende begynner å prate.
 • bruk av tolk kan gjøre undervisningen mindre energikrevende for eleven

Mange elever trenger syns- og hørselshjelpemidler og spesiell programvare og hjelpemidler for bruk av IKT.

Les mer om hjelpemidler.

Les mer om tilrettelegging på sansetap.no.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!