Hjelpemidler i skolen

Personer med kombinert sansetap kan ha nytte av hjelpemidler for å avhjelpe eller kompensere for sansetapene. 

Syns- og hørselshjelpemidler, leker, utstyr og IKT programvare kan stimulere og hjelpe den enkelte til å fungere bedre i hverdagen og kommunisere og dele opplevelser og erfaringer.

Søknad om hjelpemidler sendes NAV hjelpemiddelsentral.

Et godt lyttemiljø ivaretas ved universell utforming av barnehage og skolebygning.

Hørselshjelpemidler kan være:

  • høreapparat
  • cochlear Implantat (CI)
  • lydutjevningsanlegg med nærfeltshøyttaler og lærer – og elevmikrofoner
  • fast eller bærbar teleslynge
  • FM lytteutstyr
  • IR lytteutstyr
  • bildetelefon
  • mobiltelefon/nettbrett
  • samtaleforsterker
  • varslingsutstyr for dørklokke, telefon og røykvarsler

Plassering i klasserommet er viktig for en elev med hørselshemming.

Les om tilrettelegging for hørselshemmede