Om kombinerte sansetap

Syn og hørsel er avstandssanser som gjør oss i stand til å danne et bilde av omgivelsene. Personer med kombinerte sansetap kan ha både en synsrest og en hørselsrest og noen få er helt døvblinde.

Personer som har nedsatt syn er spesialt avhengig av hørselen. En person med nedsatt hørsel vil på samme måte være avhengig av synssansen. Når både syn og hørsel er nedsatt kan dette redusere mulighetene for å utnytte den enkelte sans.

Diagnoser og tilstander

Kombinert syns- og hørselstap kan være medfødt eller oppstå senere i livet. Noen sykdommer og syndromer er slik at syns- og hørselstapet inngår som kjente symptomer. Sansetapet kan også være en del av et større sammensatt bilde uten at det er satt en spesifikk diagnose.
De vanligste årsakene er:
  • syndromer
  • hjernehinnebetennelse
  • cytomegalovirus
  • fødselsrelaterte tilstander
  • prematuritet (for tidlig fødsel)

STRAKS-TILBUD

Straks-tilbud er et landsdekkende lavterskeltilbud fra Statped til foreldre og foresatte som har barn med nyoppdaget kombinerte sansetap i alderen 0-3 år. Det er ingen aldersgrense og foreldre med barn over tre år kan også søke. Straks-tilbudet tilbys alle som ønsker det.

Last ned brosjyren her (PDF)

Brosjyre

Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet
medfører uansett alvorlighetsgrad betydelige vanskeligheter
i dagliglivet, spesielt i forhold til kommunikasjon,
informasjonstilegnelse og mobilitet.

Last ned brosjyre (PDF)