Oppdage kombinerte syns- og hørselstap

Det er en økt forekomst av synslidelser hos barn som har fått påvist et hørselstap og det er derfor viktig å gå til årlige kontroller hos øyelege. Noen barn får en diagnose tidlig etter fødselen, andre får påvist nedsatt syn og hørsel i løpet av de første leveårene

Tegn på nedsatt syn

Ved følgende symptomer anbefales undersøkelse hos øyelege:
• Manglende blikkontakt
• Uvanlig hodestilling
• Holder objekter nært øynene
• Følger ikke objekter eller personer med blikket
• Liker å se på objekter som lyser
• Ser ut til å være lysømfintlig
• Blir lett blendet av lys

Tegn på nedsatt hørsel

Tidlig diagnostisering av nedsatt hørsel er viktig for å sikre barnet riktig kommunikasjonskanal og en god språk- og begrepsutvikling.

Vær oppmerksom når barnet:
• Har forsinket språkutvikling
• Har dårlig eller spesiell uttale
• Babler lite
• Ikke reagerer på tiltale
• Spør mye om igjen
• Bruker øynene aktivt/ser på ansiktet ditt når du prater
• Er urolig og/eller ukonsentrert
• Trekker seg tilbake og leker alene
• Ofte er forkjølet
• Våkner mye om natten
• appetitt
• Tidligere har hatt ørebetennelser

Hvis det er mistanke om nedsatt syn og hørsel hos et barn skal dette utredes medisinsk. Statped kan også bidra med en tverrfaglig synsfunksjonsutredning.

Vær oppmerksom når barnet:
• Er døvt og har et tosidig, nevrogent hørselstap uten kjent årsak
• Er døvt og ikke begynner å gå før etter 18 måneders alderen
• Synes det er mørkt der andre ser bra – og er raske til å slå på lyset inne
• Gjerne leier deg i hånden når det begynner å skumre
• Stopper litt opp når det skal ut. Kanskje det blir blendet av sollyset
• Støter borti ting, velter glass og liknende og/eller snubler i ting på gulvet
• Unngår sosiale leker som krever synsoppmerksomhet
• Er utrygg på ukjente steder

Fagavdeling syns- og hørselstap og døvblindhet bidrar med en tiltaksrettet utredning over tid. Dette omfatter bruk av syn, hørsel og taktil sans, kommunikasjon, utredning av behov for hjelpemidler, annen støtte i dagliglivssituasjoner og informasjon om rettigheter.