Overgang til skole | www.statped.no

Overgang til skole

Overgangen fra barnehage til skole kan gi mange utfordringer for et barn med et kombinert syns- og hørselstap. Skoleforberedelser bør starte tidlig, der det er et samarbeid mellom barnehage, foreldre, aktuell skole og PPT. Statped kan delta i skoleforberedende møter og gi veiledning og kurs til den aktuelle skolen ved behov.

Det anbefales at det skoleforberedende arbeidet starter tidlig på høsten året før skolestart for at tilretteleggings skal bli så god som mulig, og for at overgangen skal bli så god som mulig for barnet.

På et skoleforberedende møte kan dette være et aktuelt innhold:
  • informasjon om barnets kombinerte syns- og hørselstap og eventuelle diagnose
  • kartlegging av behov for kurs på skolen
  • informasjon om barnets kommunikasjonsform og eventuelt behov for spesifikk språkkompetanse i opplæringen (f. eks tegnspråk)
  • vurdering av om eleven har rett til punktskriftopplæring og bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler (opplæringslovens §2.14)

Bruk av hjelpemidler

For at en elev skal få gode lærings- og utviklingsbetingelser i skolen må det i forkant kartlegges om eleven har behov for:

  • tilrettelagde hjelpemidler i opplæringen (PC, tavlekamera, digitale hjelpemidler)
  • behov for spesifikk fysisk tilrettelegging (belysning, lydmiljø, teleslynge)
Les mer om tilrettelegging.

Barn med et kombinert syns- og hørselstap eller døvblindhet er svært ulike og gode opplæringsbetingelser krever en nøye individuell kartlegging.

Det anbefales at barnet får anledning til å besøke skolen noen ganger før oppstart

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!