Kombinerte sansetap hos voksne

Voksne med ervervede syns- og hørselsvansker har ofte behov for støtte, oppfølging og tilrettelegging for å kunne mestre dagliglivet i familien, under utdanning, på jobben og i fritiden.

Les mer om voksne med ervervede syns- og hørselsvansker