Syns- og hørselstap og arbeidsliv

Mange personer med ervervet kombinert syns- og hørselshemming kommer etter hvert i en situasjon som krever tilrettelegging og nye valg i sin arbeidssituasjon. Dette kan være forårsaket av forandringer i syns- og hørselsfunksjon, eller av endringer på arbeidsplassen.

Personer med syns- og hørselstap har ofte behov for tilrettelegging på arbeidsplassen, ut fra arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger. Dette er nedfelt i Arbeidsmiljøloven § 4-6, og § 4-2b.

Tilretteleggingen kan omfatte både fysiske omgivelser og arbeidsoppgaver.

Tilrettelegging på arbeidsplassen kan omfatte:

 • merking av det fysiske miljø
 • samtaleforsterker og FM – utstyr i møterom
 • riktig belysning, solskjerming
 • tilpassede arbeidsoppgaver og organisering av arbeidet
 • praktisk bistand og veiledning (mentor)
 • lese- og sekretærhjelp
 • tolk og ledsagertjenester
 • hjelpemidler
 • funksjonsassistanse i arbeidslivet
 • transport til og fra arbeid
 • hjelp til å informere arbeidsgiver og kollegaer
 • fleksibel eller redusert arbeidstid
 • opplæring i bruk av hjelpemidler og kompenserende teknikker

Eikholt har tilpasingskurs i regi av NAV.

NAV har en tilretteleggingsgaranti som har som mål at flere med redusert funksjonsevne skal komme i eller beholde arbeid.

Ordningen kan omfatte:

 • hjelp til å kartlegge behov for hjelpemidler
 • oppfølgingsavtale mellom NAV og arbeidsgiver
 • relevante arbeidsrettede tiltak

Signo har arbeidsmarkedstiltak for døve og personer med døvblindhet, på oppdrag fra NAV.

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!