Til hovedinnhold

Statped og kompetanseløftet

Kompetanseløftet startet høsten 2020 og skal vare i fem år. Det omfatter ansatte i barnehager og skoler, pedagogisk-psykologisk tjeneste og andre tjenester som inngår i laget rundt barna og elevene.

Marit Elin Eide er divisjonsdirektør i Statped og leder arbeidsgruppen for Statpeds bidrag i kompetanseløftet.

Marit Elin Eide portrett
– Mye spennende ligger foran oss, sier Marit Elin Eide. Foto: Kristoffer Pahle Pedersen

– Dette er et delvis nytt landskap for Statped, sier Eide.

Kompetanseløftet skal gjøre kommuner og fylkeskommuner i stand til selv å oppdage, tilrettelegge og vurdere behov for tilpassede tilbud og særskilt tilrettelegging for alle barn og elever.

– Dette skal Statped bidra til de neste fem årene, forteller hun.

Kompetanseløftet blir også sett i sammenheng med varslede endringer for Statped.

– Statped får et nytt mandat som avgrenser våre tjenester og hvordan vi bidrar til å utvikle og spre kunnskap, forklarer Eide.

I forslaget til nytt mandat skal Statped etter kompetanseløftet bidra med tjenester og kompetanse der barn og elever har varige, omfattende og komplekse behov for særskilt tilrettelegging.

Nye arenaer og muligheter

KD har gitt Statped et oppdrag som beskriver hvordan etaten skal bidra i kompetanseløftet. Udir har ansvaret for kompetanseløftet og involverer Statped i tråd med oppdraget.

Statped i kompetanseløftet

– Universitets- og høgskolesektoren (UH) er kompetansepartner nummer én for kommunene. Samtidig supplerer kompetanseløftet allerede etablerte kompetanseordninger og videreutdanningstilbud for ansatte i barnehager og skoler, opplyser Eide.

Statped kjenner UH godt, men vil også bidra på arenaer som er nye for etaten, som den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i skolen (DEKOM) og den regionale ordningen for barnehagebasert kompetanseutvikling (REKOM).

– Nye arenaer og samarbeidsformer har mange usikkerhetsmomenter, men også handlingsrom for Statped. Jeg tror at både KD, KS og Udir er spente og forventningsfulle, sier Eide.

Utfordrende

– Statped må opptre på flere arenaer parallelt. Det er en ressursutfordring, sier Eide.

Hun er spent på om Statped får mange henvendelser fra UH eller regionale kompetansenettverk om kompetanseheving gjennom kompetanseløftet, og om etaten samtidig får mange søknader om systemtjenester fra kommunene utenom.

– Da vil Statpeds utfordring etter hvert bli hvordan vi skal sluse søknader om systemtjenester fra enkeltkommuner over til DEKOM/REKOM-arenaen, mener hun.

For Statped er det også viktig at midler som er satt av til kompetanseløftet, faktisk blir brukt til det de skal brukes til. Etaten vil sette av flere ressurser når UH og kommuner trenger faglige bidrag.

– Mye spennende ligger foran oss i Statped knyttet til å bidra til kompetanseløftet, avslutter Eide.

Indre Østfold kommune