Til hovedinnhold

Kompetanseløftet

Statpeds rolle

Statped er en viktig ressurs i kompetanseløftet, både lokalt og nasjonalt. Vi bidrar til å bygge kompetanse i spesialpedagogikk og om inkluderende praksis.

Kompetanse- og drøftingspartner

  • Vi er kompetanse- og drøftingspartner i regionale nettverk og samarbeidsfora gjennom tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring.
  • Vi deltar i prosesser for å drøfte kompetansebehov eller tiltak for å heve aktuell kompetanse.
  • Etter avtale med universitet eller høgskole kan vi planlegge og gjennomføre prioriterte kompetansehevingstiltak. Universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) trekker inn Statped i kompetansetiltak der det er nødvendig.

Bidragsyter til kompetanseheving i UH-sektor

  • Vi deltar i UH-nettverk for kompetanseløftet.
  • Vi er kompetanse- og drøftingspartner når nettverkene vurderer kompetansebehovene sine eller tiltak for å heve egen kompetanse.
  • Etter avtale med nettverkene planlegger og gjennomfører vi kompetansehevingstiltak.

Video om Statpeds rolle i kompetanseløftet (19:41)

Side 3 av 5