Til hovedinnhold

Kompetanseløftet

Statpeds tjenester i kompetanseløftet

Drøft kompetansebehov og tiltak med oss

Drøfting

Bistand

Eksempler på hva vi kan tilby

Refleksjonsverktøyet Inkluderende praksis

Digital didaktikk og inkludering (DDI)

Side 4 av 5