Fagdag om Auditive prosesseringsvansker (APD)

Ønsker du å lære mer om den hjernerelaterte hørselsvansken APD? Da bør du få med deg fagdag om auditive prosesseringsvansker 22.januar

Presentasjoner

 • Hva er APD?

Funksjonsbeskrivelse/symptomer, definisjon(er), mulige årsaker, forekomst, sameksistens med andre diagnoser

 • Hvem utredes for APD?
 • Hvem foretar utredningen?
 • Hvordan foregår utredningen?

Se presentasjon fra forelesningen til Tone-Stokkereit-Mattsson

 • Hvem følger opp de som har fått diagnosen APD?
 • Hva forventes det at PPT, evt. andre instanser bidrar med av tester og kartlegginger?
 • Hvilken rolle har PPT i oppfølgingsarbeidet?

Tone Stokkereit Mattsson

overlege øre-nese-halsavdeling, Ålesund sykehus

 

Forskning viser at APD ofte opptrer i et sammensatt vanskebilde. Det blir derfor viktig å tenke helhetlig i oppfølgingen.

Pr.i dag tilbyr Statped også spesifikke tiltak som;

 • Miljømessige tiltak
 • Pedagogiske tiltak
 • Tekniske tiltak
 • Individuelle lytteaktiviteter etter en samlet vurdering

Oppsummering og svar på spørsmål fra deltakere ved det nasjonale APD-fagnettverket.

Her finner du Statpeds oppfølging av APD

Tone Stokkereit Mattsson forelesning del 1

 Tone Stokkereit Mattsson forelesning del 2

Statpeds oppfølging av APD