Digitalt Fagtorg vest 2020

Onsdag 28. oktober 2020 kl. 09.00–15.00

  • For pedagogisk-psykologisk teneste (PPT), lærarar og barnehagelærarar
  • Følg fagtorget gratis på denne nettsida 
  • Program

Registrer deg som deltakar her