Samiske pedagogiske fagdager 2020

Tema: Samiske barn - og unges oppvekstvilkår, språk og teknologi

Fáddá: Sámi mánáid ja nuoraid bajásšaddandilli, giella ja teknologiija

Tiebmá: Sámemánáj, - ja nuoraj bajásjaddamdille, giella ja teknologijja

Aamhtese: Saemien maanaj  jïh noeri byjjenimmie- tsiehkie, gïele jïh teknologije

Kautokeino, 22.-23. april 2020

Guovdageainnus cuoŋománu 22.-23. b. 2020

Guovdagæjnon 22.-23.04. 2020

Guovdageaidnusne, Voerhtjen 22.-23.b. 2020