Om samiske pedagogiske fagdager

Samisk spesialpedagogisk nettverk ved Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) og Senter for samisk i opplæringa har gleden av å invitere deg til Samiske pedagogiske fagdager 22.-23.04. 2020 i Kautokeino.  

Tittelen for Samiske pedagogiske fagdager 2020 er “Samiske barn - og unges oppvekstvilkår, språk og teknologi ”. Tema for første dag er helhetlig innsats for barn og unge. Foreleserne skal blant annet snakke om språk, barns rettigheter, livsmestring og muligheter for tilrettelegging for læring, språk,- og identitetsutvikling i flerspråklig opplæring. Siste del av første dag består av parallelle sesjoner med temaene språkbad som metode, fagfornyelsen, kartleggingsverktøy og joik og fortellertradisjon i opplæringa. Tema for andre dag er digital didaktisk design.   

Samiske pedagogiske fagdager blir holdt annet hvert år i ulike deler av Norden. Konferansen har et tydelig samisk og samiskspråklig fokus. Formålet med denne konferansen er å samle pedagogisk personale fra samiske opplæringsinstitusjoner fra hele Norden for å utvikle faglig kompetanse, knytte kontakter og bli kjent med ulike deler av områder der det finnes samiske skoler og barnehager.

Målgruppen for konferansen er først og fremst pedagoger ved skoler og barnehager med samiske elever og barn, men naturligvis passer konferansen også for barnehage- og skoleeiere, ansatte ved PP-tjenesten, og andre interesserte.

Konferansen blir streamet.