Program samiske pedagogiske fagdager 2020

 - Samiske barn - og unges oppvekstvilkår, språk og teknologi 

Onsdag 22.april
Tema: Barn og språk

08.00 Registrering og kaffe/te

09.00 Velkommen  
ved SEAF

09.10 Kulturelt innslag

09.20 Åpning 
ved Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

09.30 Velkommen til Kautokeino 
ved ordfører Hans Isak Olsen

09.35 Samiske barns og unges oppvekstvilkår
ved  barneombud Inga Bejer Engh

10.05 FNs barnekonvensjon. Samiske barns rettigheter 
ved seniorrådgiver Risten Birje Steinfjell, Redd Barna

10.20 Pause

10.40 Helhetlig innsats for barn og unge
ved prosjektleder Ragnhild Buljo, Kautokeino kommune/NAV

11.05 Livsmestring. Hvordan kan barnehage og skole jobbe med dette
ved psykolog Margrethe Bals Utsi og Anne Lene Turi Dimpas, Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS)

11.30 Lunsj

12.30 Flerspråklighet og morsmålsaktiviserede læring
ved seniorrådgiver Espen Egeberg, Statped

13.15 Språkløftet 
ved Sametinget

13.40 Postersesjon
Nasjonalt senter for samisk i opplæringa, SEAD/Statped, Ovttas, Sámi allaskuvla, Samiske veivisere, Forlag, NetSam, Redd barna, Barneombudet, duodjiutøvere

14.15 Pause

14.30 Paralleallsesjoner:

 1. Språkreir – v/leder for språkreir
  ved Marikaisa Laiti, Anár

 2. Fagfornyelsen 
  ved fagleder for grunnopplæring Brita Oskal Eira, Sametinget

 3. Kartleggingsverktøy
  ved seniorrådgiver Kirsten Wirkola og Tor Persen, SEAD/Statped

15.15 Parallellesesjoner:

 1. Joik og fortelling i barnehagen
  ved joiker og førskolelærer Anne Lise Varsi, Tana

 2. Joik og fortelling i grunnskolen 
  ved høyskolelektor Ánte Mihkkal Gaup

 3. Joik og fortelling i videregående opplæring
  ved lærer og forfatter Karen Anne Buljo, Alta

16.00 Avslutning på hver sesjon

16.15 Buss til Juhls

17.15 Buss fra Juhls til Thon hotellii

19.00 Middag, Thon hotell

Torsdag 23.april
Tema: Teknologi i samisk barnehage og skole

09.00 Digitalisering i barnehage og skole 
Sametinget

09.30 Inkluderende bruk av teknologi i barnehage og skole
Miriam Modasli og Oda Bøthun, rådgivere Statped

10.10 Pause

10.30 Parallellsesjoner:

 1. Digitale verktøy i barnehagen
  ved førstelektor Maria Dardanou og universitetslektor Torstein Unstad, UiT

 2. Minecraft på timeplanen 
  ved Statped

 3. Kontekst
  Berit Merete Nystad Eskonsipo, Giellatekno, UiT

12.00 Lunsj

13.00 Parallellesesjoner:

 1.  Ipad i barnehagen 
  ved Aina K. Lindbak, Ida E. Harviken og Ellen-Marit Oskal Gaup, Statped

 2.  Skoleskrift i skolen 
  ved leder for Nasjonalt senter for samisk i opplæringa Berit Anne Bals Baal og leder for SEAD i Statped, John Marcus Kuhmunen

 3. Smarttelefon som pedagogisk verktøy
  Dagens smarttelefoner er allsidige verktøy. Denne sesjonen fokuserer på smarttelefonen som et redskap i opplæringen. Deltakerne vil lære om hvordan man bruker mobiltelefonen for filming, og  redigering og klipping av lyd/bilde.  Alle bør ha med seg sin egen mobiltelefon.
  ved Liv Inger Somby,fagkoordinator for journalistutdanningen ved Sámi allaskuvlla

14.00 Hjemreise, God tur hjem!

Samiske pedagogiske fagdager arrangers på Diehtosiida i Kautokeino

Meld deg på her!