Sámi pedagogalaš fágabeaivvit

22.-23. beaivvi cuoŋománus, Diehtosiiddas Guovdageainnus

Fágabeivviid fáttat jagi 2020 leat giella ja digitala teknologiija mánáidgárddis ja oahpahusas.