Sámi pedagogalaš fágabeaivvit

Sámi earenoamášpedagogalaš fierpmádat lea ilus bovdet du Sámi pedagogalaš fágabeivviide 22.-23.4.20 Guovdageainnus

2020 Sámi pedagogalaš fágabeivviid fáddán lea «Sámi mánáid ja nuoraid bajásšaddandilli, giella ja teknologiija.” Vuosttaš beaivvi leat logaldallamat mat gusket áŋgiruššamii mánáid ja nuoraid ovdáneapmái ja oahppandilálašvuhtii. Mii leat bovden logaldalliid muitalit sámegiela birra, sámi mánáid rivttiid ja vuoigatvuođaid birra, movt skuvla ja mánáidgárdi sáhttá doarjut ja nannet mánáid ja nuoraid birgema eallimis, ja makkár vejolašvuođat leat go galgá heivehit oahpahusa máŋggagielat dilálašvuođas. Loahpas vuosttaš beaivvi leat parallealla sekšuvnnat dáid fáttáin, giellalávgun, fágaođastus, kártenávdnasat, ja juoigan ja muitaleapmi oahpahusas. Nuppi beaivvi fáddán lea digitála didákttalaš hábmen.

Fágabeaivvit lágiduvvojit juohke nuppi jagi iešguđet guovllus Sámis. Ulbmil konferánssain lea čohkket sámi oahppoinstitušuvnnaid pedagogalaš bargiid iešguđet guovlluin Sámis, vai sii besset fágalaš gelbbolašvuođa ovddidit, čatnat oktavuođaid ja oahpásnuvvat Sámi guovlluide.

Konferánsa lea vuosttažettiin sámi skuvllaid ja mánáidgárddiid pedagogaide, muhto heive maid skuvlaoamasteddjiide, PP-bálvalusa bargiide, mánáidgárde- ja skuvlaráđđeaddiide jna. Fáttát leat viiddis pedagogalaš oainnut mas deaddu lea sámi mánát ja nuorat.


Konferánsa rávdnejuvvo.