Når brukeren setter agendaen

Hvert år arrangerer Statped en konferanse hvor brukeren setter agendaen, men du er også inviteret. Dette er en arena for kunnskap, erfaringsutveksling og relasjonsbygging. 

Oslo 4. februar 2020, 10:00–17:15.

#brukerkonf20

Tema: Koordinering av sammensatte tjenester – sett fra et foreldre- og pårørendeperspektiv

Vi spør: Får foreldre med barn med behov for sammensatte tjenester den hjelpen de trenger?

Målgruppe: Målgruppen er PP-tjeneste, pedagogisk personale i skole og barnehage, barnehagemyndighet/barnehageeier og skoleeiere, universitet- og høgskolesektor, spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Møt stortingspolitikerne i debatt

Kristin Ørmen Johnsen (H)

leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget

Mona Fagerås (SV)

medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Roy Steffensen  (Frp)

leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget

Foreldre erfaringer

Anita Skorgan

Ragnar Skaug

brukerrepresentant, Statpeds Nasjonalt brukerråd

Magne Hetlevik

Magne er far til Julian som er 18 år. Julian har et stort assistansebehov og har hatt behov for koordinerte tjenester siden han var liten gutt. Magne arbeider i Uloba Independent Living Norge som teamleder i Rådgiveravdelingen.