Når brukeren setter agendaen

Hvert år arrangerer Statped en konferanse hvor brukeren setter agendaen, men du er også inviteret. Dette er en arena for kunnskap, erfaringsutveksling og relasjonsbygging. 

Oslo 4. februar 2020

#brukerkonf20

Tema: Koordinering av sammensatte tjenester – sett fra et foreldre- og pårørendeperspektiv

Vi spør: Får foreldre med barn med behov for sammensatte tjenester den hjelpen de trenger?

Målgruppe: Målgruppen er PP-tjeneste, pedagogisk personale i skole og barnehage, barnehagemyndighet/barnehageeier og skoleeiere, universitet- og høgskolesektor, spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste.