Når brukeren setter agendaen

Hvert år arrangerer Statped en konferanse hvor brukeren setter agendaen, men du er også invitert. Dette er en arena for kunnskap, erfaringsutveksling og relasjonsbygging. 

Oslo 2. februar 2021

#brukerkonf21

Tema: Universell utforming

Målgruppe: Målgruppen er PP-tjeneste, pedagogisk personale i skole og barnehage, barnehagemyndighet/barnehageeier og skoleeiere, universitet- og høgskolesektor, spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!