PPT-lederkonferansen 2020

Ledelse i en tid preget av endringer

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap - om samhandling og realisering av mål

5.–6. mai 2020,  Radisson Blu Oslo Plaza.

Målgruppe: Ledere i pp-tjenesten og ledere i utdanningssektor, skole- og barnehageeiere, kommunalsjefer og  rådmenn