PPT-lederkonferansen 2020

14.–15. september, The Qube, Gardermoen

Stortingsmeldingen «Tett på – tidlig innsats og inkluderende felleskap i barnehage, skole og SFO» har mange tiltak for inkludering. Hvordan skal ledere omsette politiske mål og intensjoner til god faglig praksis? Dette er tema for årets PPT-lederkonferanse.

Målgruppe: ledere i PPT og utdanningssektor, skole- og barnehageeiere, kommunalsjefer og rådmenn.