PPT-lederkonferansen 2020

«Stortingsmeldingen «Tett på - tidlig innsats og inkluderende felleskap i barnehage, skole og SFO» inneholder en rekke tiltak for å skape inkludering. 

Nå skal gode intensjoner og ord omsettes til handling.

Hvordan skal vi som ledere omsette de politiske mål og intensjoner til god faglig praksis er tema for årets PPT-lederkonferansen

14.–15. september 2020, The Qube, Gardermoen

Målgruppe: Ledere i pp-tjenesten og ledere i utdanningssektor, skole- og barnehageeiere, kommunalsjefer og  rådmenn